Mostek Termiczny

11 naszych linii montażowych do eliminacji mostków termicznych pozwala nam produkować profile aluminiowe o najwyższej wydajności pod względem transmitancji.

Eliminacja mostka termicznego

Systemy z przekładką termiczną to takie, które wykorzystują tworzywo sztuczne do przerywania przewodzenia ciepła wzdłuż profili aluminiowych.

Eliminacja mostka termicznego poprawia efektywność energetyczną, ogranicza kondensację wewnątrz budynku i umożliwia podwójne wykończenie, w taki sposób, że okno może mieć zróżnicowaną estetykę wewnątrz i na zewnątrz.

W exlabesa mamy jedenaście linii montażowych mostków termicznych ostatniej generacji, w których są montowane poliamidy od 8 do 56 mm; Jesteśmy także pierwszą hiszpańską firmą z certyfikatem QB dla linii na eliminacja mostka termicznego.

  • 11 linii montażowych
  • Maksymalna długość profilu: 7000 mm
  • Użytkowana szerokość: 240 mm
  • Użytkowana wysokość: 300 mm
  • Roczna zdolność produkcyjna: 15 000 MT