Jakość

W exlabesa inwestujemy, aby zarówno nasze procesy, jak i nasze produkty spełniały najwyższe standardy jakości i gwarantowały zrównoważoną i przyjazną dla środowiska przyszłość.

Wytłaczanie profili aluminiowych o wysokiej wartości dodanej.

W exlabesa udało nam się zapewnić wartość różnicową dla wszystkich procesów, które składają się na naszą działalność, dzięki czemu istniejemy na rynku jako punkty odniesienia dla jakości. Posiadamy know-how, możliwości i doświadczenie niezbędne do produkcji profili aluminiowych o wysokiej wartości dodanej.

Nasz system zarządzania jakością koncentruje się na poszukiwaniu ciągłego doskonalenia wszystkich naszych procesów, dlatego też jakość naszych profili aluminiowych polega nie tylko na dokładnych kontrolach jakości, które przeprowadzamy w naszych obiektach i na zagwarantowaniu identyfikowalności surowców, ale także na ciągłym wdrażaniu działań usprawniających naszą codzienną działalność.

W exlabesa dysponujemy technologią i zdolnością, niezbędnymi do przeprowadzania analizy składu chemicznego naszych stopów, badań metalograficznych i testów odporności naszych profili aluminiowych, pośród innych testów.

W wyniku tych działań nasze zabiegi lakierowania i anodowania spełniają najbardziej wymagające normy jakości, dlatego też posiadają europejskie certyfikaty QUALICOAT, QUALIDECO, QUALIMARINE i QUALANOD, co podkreśla ich wysoką niezawodność.

W exlabesa ustanowiliśmy również System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, aby zapewnić skuteczną, wydajną i efektywną organizację pracy, która pozwala nam osiągać nasze cele, a tym samym zagwarantować, że nasi pracownicy wypełniają swoje zadania w środowisku sprzyjającym ich realizacji i wykonywaniu.

Jakość i gwarancje

Zaufanie i Zaangażowanie

Relacja z klientem to kolejny aspekt, na który zwracamy szczególną uwagę; Wiemy, że zdobycie zaufania jest procesem wymagającym czasu i zaangażowania, dlatego od samego początku priorytetem były ciągłe inwestycje w maszyny i zaawansowane technologie, które pozwalają nam generować wartość dodaną do naszych profili aluminiowych i ostatecznie przekraczać Twoje oczekiwania.

Kultura firmy, która stawia Twoją satysfakcję ponad jakikolwiek inny cel, również przyczynia się do tego w decydujący sposób, tak więc jakość exlabesa wynika nie tylko z naszych produktów, procesów i operacji, ale jest również wynikiem relacji, którą tworzymy z naszymi klientami.